Privacy Statement Axell Group

LAST UPDATED 27TH OF JUNE 2018
 1. Introduction

Axell Group takes great effort to ensure the reliability and timeliness of published data. This statement contains a description of how Axell group (trade name of Carpenter Europe) and it’s affiliated companies handles the personal data of our customers and (potential) job applicants. This privacy statement may be changed from time to time. The most recent version is published on our website.

 1. Contact details

Axell Group (trade name of Holding J. Timmermans Diessen B.V.)
De Buskes 14
5087 MA Diessen
+ 31 13 504 65 04
https://www.axell-group.com

Any questions or comments regarding our privacy statement can be send to us via: dataprotectioninfo@axell.nl / ochronadanych@axell.pl

 1. Personal data processed by us

Personal data means all data that can provide information about an identifiable natural person. Axell Groups processes your personal data because you are using our services and/or because you have provided us with this information.

Below is an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Gender
 • Date and place of birth
 • Address information
 • Telephone number
 • E-mail address
 • IP address
 • Other personal data you have actively provided, by creating a profile on our website, by e-mailing us, or by using our contactform.
 • Location details
 • Information about your activities on our website
 • Internetbrowser and type of device
 1. Purposes

Axell Group processes you personal details for the following purposes:

 • To call or e-mail you when required for job offers
 • To give you the opportunity to create an account
 • To conclude and execute (employment) agreements
 • To conclude and execute obligations regarding taxes
 • To develop and improve our services

Furthermore we analyze your website behaviour to improve our website and tailor our services to your preferences.

 1. Data retention periods

Axell Group will only keep your personal data and resume according to the regulation of the GDPR, unless you have given explicit approval to keep it longer in our database.

 1. Sharing personal data with third parties

Axell Group shares your personal data with several thirds parties if this is necessary for the execution of the agreement and to comply with any legal obligation. These parties include banks, insurers, ICT service providers, accountants, consultants and subcontractors. We enter into a data processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Axell Group remains responsible for these processing operations.

 1. Cookies and similar techniques

Axell Group uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small tekst file which will be saved in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit our website. On your first visit we already informed you about these cookies and asked consent to place them.

You can opt out of cookies by setting your browser to deactivate the saving of cookies. In addition, you can delete all previously saved information in your browser settings.

 1. View, modify or delete data

You have the right to view, modify or delete your personal data. You have the right to withdraw your previously given consent tot he data processing, if any, or object tot he processing of your personal data by Axell Group, and you have the right to portability of your data. This means that you can submit a request to us to transfer the personal data that we have from you in a computer file to an organization designated by you.

Please send your request to: dataprotectioninfo@axell.nl / ochronadanych@axell.pl

The removal of your personal data is only possible when there are no legal requirements or regulations for keeping the data.

 1. Complaints

If you have a complaint about compliance with this privacy statement, or about a violation of your rights pursuant to the law, please contact us.

In addition, you have the option to submit a complaint to the National Data Protection Authority.

 1. Security

Axell Group takes the protection of your data seriously and takes appropiate technical, physical and organisational measures to prevent misuse, loss, unathorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes.

If you have the impression that your data is not secure or if you have evidence of abuse, please contact us: dataprotectioninfo@axell.nl / ochronadanych@axell.pl


Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób aplikujących do pracy w Polsce jest Axell Polska 2004 Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 41.

Administratorem danych osób aplikujących do pracy za granicą jest Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70 oraz Axell Holandia Sp. z o.o z siedzibą w Skierniewicach, przy ul.Rybickiego 41.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być przetwarzane dla przyszłych procesów rekrutacyjnych i celów marketingowych albo udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment w Polsce. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl oraz dataprotectioninfo@axell.nl.

KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA MOJE DANE OSOBOWE?

Administratorem danych osobowych osób aplikujących do pracy w Polsce jest Axell Polska 2004 Sp. z o.o..

Administratorem danych osób aplikujących do pracy za granicą jest Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70 oraz Axell Holandia Sp. z o.o z siedzibą w Skierniewicach, przy ul.Rybickiego 41.

O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment, w której skład wchodzą: Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70, Axell Holandia Sp. z o.o., Axell Polska 2004 Sp. z o.o., Axell Polska 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul.Rybickiego 41, oraz Axell Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, przy ul. Ráday 9. Fszt. 8.

JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH? Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl oraz dataprotectioninfo@axell.nl.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, ponieważ przekazane one zostały do nas w formie CV dostarczonego przez Pana/Panią osobiście do jednego z naszych biur, mailowo, przez formularz rejestracyjny dostępny na naszych stronach internetowych lub przez portale internetowe, na których zostały opublikowane nasze oferty pracy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, a także – po wyrażeniu odrębnych zgód – na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz działań marketingowych Axell Employment.

CZY MUSZĘ UDOSTĘPNIĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Wyrażenie odrębnych zgód umożliwi udział w kolejnych rekrutacjach oraz ułatwi dostęp do informacji o nowych możliwościach zatrudnienia przez działania informacyjno-marketingowe.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowią: Kodeks Pracy, zaznaczone przez Panią/Pana zgody dot. ew. wykorzystania danych na potrzeby kolejnych rekrutacji i działań marketingowych oraz tzw. „prawnie uzasadniony interes” polegający na chęci przedstawiania Kandydatom innych ofert zatrudnienia.

UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, by wykonać nasze usługi np. potencjalnym pracodawcom. Za każdym razem będzie Pan/Pani informowana komu i dlaczego będziemy przekazywać dane osobowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe niezbędne na potrzeby rekrutacji i zatrudnienia nie będą przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszystkie strony Axell Group korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczek) i z funkcjonalności Hotjar, Facebook Pixel oraz Google Analytics. W związku z tym, informacje o Państwa aktywności na stronie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Gwarantem bezpieczeństwa Państwa danych jest Tarcza Prywatności – umowa zapewniająca odpowiedni poziom ochrony danych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Czas przechowywania danych osobowych uzależniony jest od stosunku łączącego Panią/Pana z dowolną spółką wchodzącą w skład Axell Employment, powodu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz od zakresu wyrażonych zgód.

– Przechowywanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji: do miesiąca czasu od daty udostępnienia danych.

– Przechowywanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji: do pięciu lat od czasu ostatniej aktywności związanej z usługami Axell Employment.

– Przechowywanie danych pracowników zatrudnionych przez agencję pracy Axell Employment: okres uzależniony jest od wymagań prawnych danego kraju.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do ich cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania Pani/Pana danych.

INFORMACJE O PROFILOWANIU I ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na specyfikę działania stron www, serwerów oraz sieci internetowych, wizyta na naszych stronach internetowych wiąże się z zapisaniem na urządzeniu osoby odwiedzającej plików cookies oraz z zapisaniem po stronie serwerowej informacji takich jak adres IP, czy długość sesji. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację konkretnych osób. Dane te nie są więc przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.

28.03.2019

Appendix: all affiliated companies