QHSE-Employment-NL

Axell Group onderscheidt zich door voortdurend te streven naar klanttevredenheid op een veilige, milieubewuste en efficiënte wijze met inzet van professionele en enthousiaste mensen die beseffen dat dit alléén kan als ze zich samen steeds blijven verbeteren en hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Certificering Employment

Axell Employment voldoet aan een aantal belangrijke certificeringen en lidmaatschappen die waarborgen dat wij ons werk goed en correct uitvoeren. Zo zijn wij onder andere lid van de ABU (algemene bond uitzendonderneming), bezitten wij het VCU certificaat en hebben wij het SNA keurmerk NEN 4400-1.

Image

Employment- SNA-keurmerk ‘NEN 4400-1’

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan.

Om te kunnen beoordelen of een organisatie aan de NEN 4400-1 verplichtingen voldoet, wordt een onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Axell Employment voldoet aan de vereisten van de verlaagde frequentie, waardoor de inspectie eenmaal per jaar wordt uitgevoerd.

(Deze NEN-norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming, om vast te stellen of deze aan al haar verplichtingen voldoet. Verplichtingen die hiermee bedoeld worden zijn; de aangifte en afdracht loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Tevens wordt getoetst of we ons houden de wet en regelgeving.)

Image

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Dit houdt in dat Axell Employment als uitzendorganisatie de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en uitzendkrachten hoog in het vaandel heeft staan en er voor zorgt dat medewerkers en uitzendkrachten gezond en veilig te werk gesteld kunnen worden. Samen met onze klanten, medewerkers en uitzendkrachten werken wij aan het creëren van een juiste veiligheidscultuur.