Tymczasowe zatrudnienie

W jaki sposób zapewnić zrównoważone działanie swojej firmy w okresach szczytowego i minimalnego zapotrzebowania na siłę roboczą i działać w trybie realizacji projektów? Grupa Axell pomaga uzyskać taką elastyczność działania. Zapewniając pojedynczych pracowników tymczasowych oraz kompletne (samo zarządzające się) zespoły pracowników tymczasowych. Na krótki lub na dłuższy okres czasu.

Nasze własne biura rekrutacji pracowników zlokalizowane w Holandii, Polsce i na Węgrzech szybko rekrutują wykwalifikowanych specjalistów na tymczasowe i stałe stanowiska pracy. W tym celu korzystamy z naszych sprawdzonych metod, poszukując pracowników poprzez Internet i media społecznościowe. W razie potrzeby korzystamy z pomocy naszych stałych partnerów rekrutujących pracowników na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji i krajach bałtyckich.

Nawet zanim nasi pracownicy tymczasowi rozpoczną pracę, możemy ich przeszkolić w Państwa zakładzie lub w ich rodzinnym kraju, jeżeli jest to konieczne. Oferujemy zindywidualizowane szkolenia i edukację.

We wszystkich kwestiach praktycznych, nasi pracownicy tymczasowi mogą zwrócić się o pomoc do stałego zespołu koordynatorów, którzy są dostępni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i mówią w ich ojczystym języku. Axell wspiera pracowników tymczasowych w kwestiach transportu z kraju ojczystego, procedur migracyjnych, ubezpieczenia, przepisów podatkowych, jak również wizyt lekarskich lub pobytu w szpitalu. Ponadto, zapewniamy pracownikom tymczasowym zajęcia rekreacyjne, aby umożliwić im odpoczynek i rozrywkę po godzinach pracy.

Gwarantujemy dobre warunki zakwaterowania. Nasze własne zespoły do spraw eksploatacji obiektów dbają o umeblowanie i konserwację wszystkich miejsc zakwaterowania tymczasowych pracowników. Odpowiadamy również za transport: nasi pracownicy tymczasowi mogą korzystać z floty pojazdów firmy Axell udostępnianej w celu dojazdów do pracy.

Od 1999 roku działamy jako międzynarodowa agencja pracy tymczasowej i posiadamy aktualną wiedzę na temat przepisów prawa, kwestii finansowych i wszystkich praktycznych aspektów migracji zarobkowej. Jesteśmy członkiem ABU i OKAP, wiodących stowarzyszeń branżowych w Holandii i Polsce. Działamy zgodnie z jeszcze bardziej rygorystycznymi warunkami niż narzucone przez nasze certyfikaty.

Usługi realizowane w firmach / Usługa In-house

Jeżeli Państwa firma korzysta z dużej grupy pracowników tymczasowych, Axell może zapewnić wsparcie bezpośrednio w firmie. Jesteśmy obecni w Państwa firmie, dzięki czemu najlepiej wiemy, co się dzieje. Dbamy o planowanie działań stałych i tymczasowych pracowników i spełniamy rolę osoby kontaktowej dla pracowników tymczasowych. Wraz z kierownikami operacyjnymi przyczyniamy się do poprawy funkcjonowania firmy.

Oprócz rekrutacji i doboru pracowników, oferujemy także usługi związane z planowaniem działań pracowników i rejestracją czasu pracy zarówno w przypadku pracowników stałych, jak i tymczasowych. Odpowiadamy za koordynację działań i doradztwo w miejscu wykonywania prac.

Nasi kierownicy zespołów bardzo dobrze mówią po angielsku lub w języku lokalnym. Ponadto, mówią w ojczystym języku pracowników tymczasowych. Zawsze istnieje możliwość zwiększenia liczebności zespołów. Kierownicy zespołów zostali przeszkoleni i są wspierani przez specjalistów z Axell.

Usługi logistyczne z wartością dodaną

Żaden proces logistyczny nie jest taki sam; każdy problem wymaga innego rozwiązania. Aby zwiększyć wydajność działań logistycznych, a także marketingowych i sprzedażowych, Grupa Axell może zapewnić wsparcie w postaci usług logistycznych z wartością dodaną (value added logistics – VAL). W naszych zakładach i na miejscu u klienta wykonujemy różnorodne działania, takie jak (ponowne) etykietowanie, co-packing (kompleksowa usługa pakowania lub przepakowywania), składanie (odkładanie do ekspozycji w sklepach) i pakowanie (tworzenie zestawów upominkowych).

Axell Employment posiada wystarczające możliwości i pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywania tych działań na żądanie.

Nasi inżynierowie służą pomocą w analizie i optymalizacji procesów. Posiadamy również wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), od opracowania strategii po wdrożenie.

Wspólnie z naszym klientem jesteśmy gotowi zainwestować w długoterminowe partnerstwo: począwszy od budowy nowego magazynu po zakup maszyn i optymalizację systemów informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Ten rodzaj inwestycji dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta pozwala opracować unikalne rozwiązania i uzyskać lepsze wskaźniki zwrotu z inwestycji.

Magazynowanie

Zarówno w Polsce, jak i w Holandii, Grupa Axell posiada magazyny dostępne w strategicznych lokalizacjach. W tych lokalizacjach wykonujemy wszystkie typowe usługi logistyczne, takie jak magazynowanie, przeładunek kompletacyjny, kompletacja i pakowanie oraz logistyczne usługi z wartością dodaną (VAL).

Nasi klienci decydują o tym, czy chcą skorzystać z dedykowanej lokalizacji czy magazynu publicznego. Możemy również przejąć operacje magazynowe z lokalizacji naszego klienta. Większość naszych magazynów jest własnością Grupy Axell, kilka jest wynajmowanych. Grupa Axell posiada również niezbędne pozwolenia celne na składowanie celne towarów.

Nasze magazyny znajdują się w skupiskach operacji logistycznych w Holandii i Polsce. Ułatwiają one sprawny transport pomiędzy Holandią a Polską, łącząc operacje dystrybucyjne w Europie Wschodniej i Zachodniej.

Dysponując magazynami zarówno klasy A, jak i klasy B jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjną cenę i zachować elastyczność działań. Poszerzanie i zmniejszanie zakresu działań jest zawsze możliwe. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów przechowywania i przeładunku pozwala nam oferować szeroką gamę usług pomocniczych.

Detalista internetowy chce skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, czyli na marketingu i sprzedaży swoich produktów. Zlecając firmie Axell prowadzenie logistyki sklepu internetowego, detaliści internetowi nie muszą martwić się o magazyny, zarządzanie zapasami i logistykę dostaw. Mając możliwość realizacji różnorodnych usług pod jednym dachem, oferujemy kompleksowe rozwiązania.

Holandia

  1. Diessen (at the end of 2018): 35.810m2
  2. Etten-Leur: (april 2018): 47.006m2
  3. Roosendaal: (april 2018): 14.117m2
  4. Total: 96.933m2

Polska

  1. Rakoniewice: 10.000m2
  2. Nowy Tomysl: 10.000m2
  3. Buk: (beginning 2018): 5.000m2
  4. Skierniewice (at the end of 2018): 21.000m2
  5. Chorzów: 4.000m2

Transport

Grupa Axell może zapewnić odpowiednie rozwiązanie dla każdego rodzaju potrzeb transportowych. Posiadamy własną flotę pojazdów, a także gęstą sieć wysokiej jakości powiązań kooperacyjnych z podwykonawcami i firmami kurierskimi.

Nie pojazd, lecz potrzeby transportowe naszych klientów są punktem wyjścia dla wszystkich naszych rozwiązań. Od prawie 90 lat, takie podejście sprawdza się i zapewnia nam wielu lojalnych klientów.

Korzyści wynikające z posiadania własnej floty pojazdów, dużego wolumenu transportowanych towarów i nowoczesnego systemu planowania wykorzystywanego w naszej grupie znajdują odzwierciedlenie w naszych cenach. Dzięki temu systemowi planowania, nasze jednostki biznesowe w Polsce i Holandii są zawsze informowane o aktualnym poziomie wykorzystania swojej floty pojazdów. Chociaż system planowania zwiększa nasze wskaźniki wydajności, osobisty kontakt z klientami jest dla nas nadal bardzo ważny. Wykorzystując również zaawansowany systemem zarządzania transportem gwarantujemy prawidłową obsługę administracyjną.

Czy współpracujesz z Grupą Axell zarówno w zakresie transportu jak i magazynowania? Wtedy uzyskasz jeszcze większą wydajność i korzyści w dystrybucji. Dysponując rozbudowaną flotą pojazdów możemy zaoferować rozwiązanie dla każdego klienta. Na przykład, posiadamy nowoczesny zestaw klasy LHV (dłuższy i cięższy pojazd), z możliwością wykorzystywania obu przyczep jako przyczepy miejskie. Te przyczepy są wykorzystywane w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów klasy LHV ze względu na ich wielkość. Łącznie nasza flota pojazdów liczy ponad 100 ciężarówek i przyczep, co pozwala nam oferować klientom zindywidualizowane, wydajne i ekologiczne rozwiązania.

Usługi finansowe

Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników stałych i tymczasowych wymaga rozbudowanej administracji i wiedzy, a tym samym jest czasochłonne i kosztowne. Oferując swoje usługi finansowe, Axell może zdjąć z Państwa barków brzemię działań administracyjnych w tym zakresie. Zapewniamy usługi z zakresu rozliczeń płacowych zarówno w Polsce jak i w Holandii. W Polsce zapewniamy również pełny pakiet usług księgowych. 

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami prawnymi, podatkowymi i finansowymi dotyczącymi zatrudnienia, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu zdobytym na międzynarodowym rynku pracy, nasi specjaliści mogą udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rozliczeń płacowych i wynagrodzeń, zarówno w Holandii, jak i w Polsce.

W celu korzystania z odpowiedniej wiedzy fachowej, z przyjemnością zapewniamy dostęp do naszej sieci specjalistów, zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Ściśle współpracujemy z wyspecjalizowanymi prawnikami, notariuszami, doradcami podatkowymi i ekspertami celnymi posiadającymi ogromne doświadczenie w zakresie prowadzonych przez nas działań.