Zrównoważony rozwój

W Axell Group zrównoważony rozwój jest kluczowy dla naszych działań. Zobowiązujemy się do integrowania praktyk przyjaznych dla środowiska w nasze usługi logistyczne i finansowe, dążąc do zmniejszenia naszego śladu ekologicznego i promowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Odkryj, jak przyczyniamy się do bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez innowacyjne rozwiązania i partnerstwa, które korzystnie wpływają zarówno na naszych klientów, jak i na planetę.

Jako firma rodzinna mamy długoterminową wizję i chcemy być przygotowani na przyszłość.
Dlatego bierzemy odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo i otoczenie.

Image

Ciągły rozwój

Dążymy do tego, aby zapewnić satysfakcje Klientom w sposób bezpieczny, przyjazny dla środowiska i efektywny. Zatrudniamy do tego profesjonalnych i entuzjastycznych ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że jest jedyną słuszną drogą – jest rozwój i odpowiedzialność.

Nasz cel

Obecnie pracujemy nad następującymi obszarami: efektywne planowanie, oszczędzanie energii i dostarczanie zrównoważonej energii.

Nasze Wartości QHSE

Polityka

Jasne standardy bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia biznesowego w organizacji

Środowisko

Opowiadamy się za robieniem właściwych rzeczy dla ludzi, środowiska, społeczeństwa i zwierząt

Zaangażowanie

Wspieranie i współpraca ze społecznościami, w których znajduje się nasza działalność

Ludzie

Zapewniamy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy oraz wsparcie rozwoju pracowników

Dostawcy

Dążymy do tego, aby nasi dostawcy spełniali standardy oraz oferowali dobry stosunek ceny do jakości

Image

Polityka

Polityka jakości, higieny pracy i ochrony środowiska Grupy Axell stanowi integralną część ogólnej polityki organizacji i ma zasadnicze znaczenie dla ciągłości działania firmy i naszych najważniejszych interesariuszy. Rozumiemy przez to naszych pracowników, klientów, dostawców itp.

W Grupie Axell ciągła poprawa jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naszych wyników w zakresie ochrony środowiska, a także przestrzeganie prawa i przepisów mają zatem ogromne znaczenie i są okresowo monitorowane. Znajduje to odzwierciedlenie w naszej szerokiej gamie certyfikatów.

Image

Zaangażowanie

Uważamy zaangażowanie i współpracę z naszym środowiskiem i społeczeństwem za bardzo ważne. Jako organizacja pokazujemy, że jesteśmy zaangażowani społecznie na różne sposoby. Zawsze szukamy społecznej odpowiedzialności biznesu. Na przykład regularnie sponsorujemy (lokalne) projekty społeczne i akcje charytatywne.

Image

Środowisko

W zakresie ochrony środowiska dążymy do:

  • Poszanowania i przestrzegania odpowiednich (środowiskowych) przepisów i regulacji;
  • Inwestycji w zaawansowane systemy planowania w celu optymalnego wykorzystania naszej floty;
  • Skoncentrowania się na nowych technologiach i zrównoważonych alternatywach, takich jak pojazdy LHV i normy Euro dla naszych samochodów ciężarowych;
  • Zapobiegania szkodom lub niepotrzebnemu obciążeniu środowiska.
  • Zrównoważonej energii elektrycznej;
  • Ambitnych standardów energooszczędności w naszych centrach logistycznych, w tym zastosowania paneli słonecznych;
  • Zmniejszenia emisji CO2;
  • Odpowiedzialnego postępowania z papierem i odpadami papierowymi.
Image

Dostawcy

Jako Axell lubimy współpracować z dostawcami, którzy dobrze pasują do naszej kultury i zasad. Zwłaszcza jeżeli posiadają odpowiednie zezwolenia i/lub certyfikaty, aby wykazać, że ich produkty i/lub usługi, które nam dostarczają, są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Preferujemy lokalne źródła i dostawców, którzy mogą sprostać skali i rozwojowi Axell.

Jako Axell stawiamy na jakość w całej organizacji i ciągłe doskonalenie. Aby to pokazać, posiadamy certyfikaty w różnych specjalnościach związanych z jednostkami biznesowymi i ich usługami. Zobacz poniżej, jakie certyfikaty zdobyliśmy i które przyczyniają się do jakości naszych usług.

Nasze Certyfikaty

Zobacz dokument

IFS

ISO 9001