Kwaliteitsbeleid

Om de optimale kwaliteit, voedselveiligheid, veiligheid-, gezondheid-, milieuzorg en betrouwbaarheid van onze diensten te kunnen waarborgen heeft Axell Logistics een bedrijfszorgsysteem ontwikkeld.

Image

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet om te voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de eisen volgens diverse normeringen.

Op het gebied van kwaliteit streven wij onder ander naar:
• Onze klanten consequent voorzien van diensten die voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten.
• Het beheersen van risico’s en het benutten van kansen.
• In oplossingen denken waardoor wij onze klant zo breed mogelijk faciliteren.
• Doen wat we zeggen (afspraak = afspraak).
• Continue verbeteren

Image

Efficiënte planning
Mensen zullen altijd spullen van A naar B vervoeren. Bij Axell Group doen we dit zo efficiënt mogelijk. Dat betekent: minder kilometers en energieverbruik. We richten ons op de gebieden waar we de grootste impact hebben en waar we relatief snel kunnen verbeteren. We gebruiken geavanceerde planningssystemen om ervoor te zorgen dat onze vrachtwagens altijd geladen zijn en de meest efficiënte routes nemen.

Milieuvriendelijk
Ons wagenpark voldoet aan alle eisen op het gebied van milieu- en geluidsnormen in de Benelux. Zo rijden we al jaren met de schonere Euro 6 dieselmotoren, waardoor onze vrachtwagens minder stikstof en fijnstof uitstoten. Omdat duurzaamheid van groot belang is voor Axell Transport en haar klanten rijden we ook al voor een groot deel van onze ritten op HVO100 brandstof. En door een optimale inzet van onze LZV’s hebben we ook nog het aantal kilometers gereduceerd.

Certificering Logistiek
Een certificaat geeft vertrouwen. Vertrouwen in onze producten, diensten, (management)processen en medewerkers. Met een certificaat tonen we aan dat onze organisatie efficiënt en veilig werkt, dat we de werkzaamheden en werkprocessen beheersen en dat we duurzaamheid nastreven. We willen ons certificeren om als organisatie nog beter te worden en inzichtelijk te hebben waar onze ontwikkelpunten zitten. Maar we willen ons ook certificeren voor onze klanten én om nieuwe klanten aan te trekken.

Image

ISO9001:2015
Is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt in onze organisatie terug in alle onderdelen van het proces waarmee wij onze diensten verlenen. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst risico’s kan afdekken, dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen we continue verbetering van kwaliteit zodat we steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunt voldoen.

Image

IFS Logistics 2.3
Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan de internationale standaard voor de opslag, distributie & transport en laad- en losactiviteiten gericht op de voedselveiligheid. IFS staat voor International Food Standard. Dit certificaat betreft alleen onze logistieke warehouse activiteiten in Etten-Leur.

Image

Paychecked in Transport
PayChecked in Transport is het keurmerk voor vervoerders, waaronder Axell Logistics, waarmee in een logistieke keten aangetoond kan worden dat bedrijven voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies