Algemene voorwaarden

Axell Logistics – Algemene Transport Voorwaarden 2024

Onder Axell Logistics vallen de volgende bedrijven:
• Axell Transport B.V.
• Axell Logistics B.V.
• Axell Expeditie B.V.

Voorwaarden
De dienstverlening zal onderworpen zijn aan:
• Voor binnenlands vervoer de AVC condities, laatste versie;
• Voor Internationaal vervoer de CMR condities, laatste versie;
• Voor opslag & logistiek de LSV condities, laatste versie;
• Expeditie de Nederlandse expeditie voorwaarden, laatste versie

Onze tarieven zijn gebaseerd op onze standaard dienstverlening, zoals hieronder omschreven. Afwijkende dienstverlening en toeslagen voor BeNeLux en International Forwarding zijn afzonderlijk vermeld.

Normering tariefberekening:
1 laadmeter = 1.650 kg
1 Europallet = 120 x 80 x 220 cm = 0,4 lm = 660 kg
1 blokpallet = 120 x 100 x 220 cm = 0,5 lm = 825 kg
Het hoogst betalende gewicht van laadmeters of werkelijk gewicht wordt berekend.

Standaard Dienstverlening
De opdracht dient compleet en voorzien van alle informatie door de opdrachtgever te worden aangereikt;
• Vervoer via de meest logische route(s) en de geldende wetten, voorschriften, belasting en vergunningen;
• Pallets worden altijd beschouwd als niet stapelbaar, tenzij anders door de opdrachtgever aangegeven;
• Laden en lossen kan plaatsvinden van maandag t/m vrijdag tijdens de reguliere bedrijfsuren;
• Laad- en lostijden blijven binnen de daarvoor geldende maximum tijden;
• Vervoer op basis van de door ons aangeduide looptijden. Wij behouden ons het recht voor eerder te lossen;
• De CMR/vrachtbrief wordt door de opdrachtgever/afzender opgemaakt en bij het laden van de zending aangereikt;
• Vereiste documenten moeten ingevuld worden op het moment van ophalen;
• De opdrachtgever/afzender zorgt zelf voor laden en lossen;
• Douaneformaliteiten en behandeling van douanedocumenten worden niet verricht, tenzij anders overeengekomen;
• Wijzigingen of annuleringen binnen 24u vóór de overeengekomen laadtijd worden als foutvracht aangemerkt en als zodanig in rekening gebracht;
• Onze tarieven zijn gebaseerd op basis van beschikbaarheid, tenzij anders overeengekomen;
• Tarieven zijn gebaseerd op toegankelijkheid voor ons normale transportmaterieel op zowel de laadplaats als de losplaats. Kosten voor andere transportoplossingen berekenen wij 1 op 1 aan u door;
• Het op de transportopdracht bevestigde volume, zal als minimum fungeren voor onze facturering. Indien het werkelijk te transporteren volume hoger ligt zullen wij ons factuurbedrag naar gelang aanpassen;
• Bij het opgeven van een niet correct te transporteren volume kunnen wij de benodigde beschikbare ruimte in ons transportmaterieel niet garanderen;
• Onvoorziene kosten die buiten de schuld van Axell Logistics zijn ontstaan zullen worden doorbelast;
• Bij de eerste opdracht, gaat de opdrachtgever akkoord met de “Algemene Transport Voorwaarden 2023”

Algemene Toeslagen
• Overschrijden los- / laadtijd, € 16,50 per kwartier
• Annulering opdracht <24 uur voor laden 75% van het afgesproken vrachttarief
• Vracht geweigerd het, afgesproken vrachttarief
• Retour leveren aan afzender 100% van het oorspronkelijk afgesproken vrachttarief

Aanpassing van de tarieven
• Aanpassing van de tarieven volgens publicaties van de NEA/Panteia kunnen worden toegepast;
• Kostenwijzigingen vanwege wettelijke maatregelen leiden tot aanpassing van de tarieven.

Dieselolietoeslag (DOT)
De aanpassingen van de transportprijs n.a.v. het stijgen van de dieselprijzen gaat in de volgende verhouding:
3 eurocent verhoging van de gemiddelde dieselprijs van de vorige maand zorgt voor een aanpassing van 1 % van de transportprijzen. Indexering geschiedt aan het begin van iedere maand aan de hand van de gemiddelde dieselprijs van de vorige maand en de dieselprijs bij het vaststellen van de tarieven die terug te vinden is in onze offerte.

Facturering en betaling
• Het transport, de handeling en de opslag worden per week gefactureerd;
• U ontvangt een gespecificeerde factuur met daarop de voor u geleverde diensten;
• Reclamaties op de factuur binnen 10 dagen. Indien een reclamatie onjuist blijkt te zijn, heeft Axell Logistics het recht de behandeltijd aan u door te belasten;
• Reclamaties op 1 van de factuurposten mag onder geen voorwaarden invloed hebben op de betaling van de andere posten op de betreffende factuur;
• Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
• Facturen per post versturen: € 7,50 toeslag per factuur.

BeNeLux Vervoer

BeNeLux – Aanvullende Dienstverlening
• Vervoer van één laadadres naar één losadres;
• Vervoer met een 13,6 laadmeter trailer, met laadklep, en met een insteekhoogte van maximaal 260 cm;
• Auto‘s mogen tot maximaal 25 ton vracht beladen worden binnen de BeNeLux. Eventuele kosten voortvloeiend uit het overbeladen van onze trailers is voor rekening van de verzender / opdrachtgever;
• Indien er in de BeNeLux op het einde van de dag (na 17:00 uur) gelost moet worden, kan dit onderhevig zijn aan een toeslag.

BeNeLux – Looptijden
Dag A – Transportboeking < 12:00 uur
Dag B – Afhaling
Dag C – Levering. Zendingen voor Zuid-België en Luxemburg worden 1x per week op maandag geleverd

BeNeLux – Aanvullende Toeslagen
• Los- of laadtijd vrij: < 2 laadmeters: 15 minuten
< 6 laadmeters: 30 minuten
< 10 laadmeters: 45 minuten
> 10 laadmeters: 60 minuten
• Specifieke tijdslevering / laadtijd BeNeLux € 82,50 per levering
• Leveren binnen tijdsvenster 07:00 – 12:00 uur € 38,50 per levering
• Leveren binnen tijdsvenster 12:00 – 17:00 uur € 38,50 per levering
• Leveren einde dag (tussen 17:00 – 20:00 uur) in Nederland Op aanvraag
• Doorsturen naar ander of extra laad- of losadres € 71,50 incl. 25 km vrij; >25 km: + € 1,76 per km
• Zaterdagtarieven 150%
• Zondagtarieven 200%
• Toeslag Waddeneilanden Tarieven zijn exclusief Waddeneilandentoeslag. Alle extra kosten voor Waddeneilanden worden doorberekend.
• Douanedocumenten, zoals overeengekomen.
• Stadsdistributie, extra kosten doordat verplicht gebruik moet worden gemaakt van stadsdistributiecentra zijn niet inbegrepen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor Amsterdam (postcodes 1011-1057 en 1070-1079). De looptijd zal 1 dag langer zijn.
• Vrachtbrief/CMR opmaken € 5,50 per document

BeNeLux – Ruilen van Europallets
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om:
• Palletruil op de transportopdracht duidelijk te vermelden.
• Te zorgen dat afleveradressen palletruil kunnen garanderen.
• Pallets van goede kwaliteit retour te geven.

Verantwoordelijkheden van Axell Logistics:
• De effectieve palletruil, administratie en controle van afspraken hieromtrent.
• Een palletbon op te maken en mee te geven en af te laten tekenen.

Palletruil verzorgen wij voor u tegen een vergoeding van € 2,25 per pallet (transport- en administratieve kosten)
Indien wij pallets bij de ontvanger van de goederen niet geruild krijgen zullen wij u hierover informeren en ligt de verantwoordelijkheid van de palletruil bij de opdrachtgever. Voor niet geruilde europallets brengen wij € 17,50 per pallet in rekening. Ruilen van (Euro-)pallets en overige emballage tussen Nederland en bestemmingen binnen Centraal Europa is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

International Forwarding

International forwarding – Aanvullende Dienstverlening
• Vervoer van één laadadres naar één losadres, tenzij anders aangegeven;
• Vervoer met een 13,6 laadmeter trailer met een insteekhoogte van maximaal 260 cm;
• Auto‘s mogen tot maximaal 40 ton totaalgewicht beladen worden. Eventuele kosten voortvloeiend uit het overbeladen van onze trailers is voor rekening van de verzender / opdrachtgever.

International forwarding – Aanvullende Toeslagen
• Specifieke tijdslevering. € 82,50 per levering
• Leveren binnen tijdsvensters kleiner dan 4 uur € 44,00 per levering
• Leveren met SENT vergunning € 40,00 per levering
• Lengtegoederen langer / breder dan 200 cm € 55,00 per levering
• Amazon toeslag € 137,50 per levering
• Leveringen met ADR € 60,00 per levering
• Ophaling en levering met laadklep in Nederland en België Toeslag in overleg
• Overschrijden los- / laadtijd € 16,50 per kwartier
• Los- of laadtijd vrij: < 2 laadmeters: 15 minuten
< 6 laadmeters: 30 minuten
< 10 laadmeters: 45 minuten
> 10 laadmeters: 60 minuten
• Doorsturen naar ander of extra laad- of losadres € 71,50 incl. 25 km vrij; >25 km: + € 1,76 per km
• Douanedocumenten, zoals overeengekomen.

Het ruilen van Europallets
Op internationale transporten verzorgen wij geen palletruil.

Download hieronder alle voorwaarden die van toepassing zijn:
Algemene Transport Voorwaarden 2024
Logistieke Service Voorwaarden
CMR Condities
AVC Condities

Download all applicable terms and conditions below:
General Transport Conditions 2024
Logistics Service Conditions
CMR Conditions
AVC Conditions