Privacybeleid

Privacyverklaring Axell Group

LAATST BIJGEWERKT OP 27 JUNI 2018

 

Inleiding
Axell Group doet grote inspanningen om de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens te waarborgen. Deze verklaring bevat een beschrijving van hoe Axell Group (handelsnaam van Carpenter Europe) en haar gelieerde ondernemingen de persoonsgegevens van onze klanten en (potentiële) sollicitanten verwerken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt op onze website gepubliceerd.

 

Contactgegevens
Axell Group (handelsnaam van Axell Holding Diessen B.V.)
De Buskes 14
5087 MA Diessen
+ 31 13 504 65 04

Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunnen naar ons worden gestuurd via: dataprotectioninfo@axell.nl / ochronadanych@axell.pl

 

Door ons verwerkte persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Axell Group verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u ons deze informatie hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Andere persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt, door het aanmaken van een profiel op onze website, door ons te mailen, of door gebruik te maken van ons contactformulier.

 • Locatiegegevens
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Internet en type apparaat

 

Doelen
Axell Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is voor vacatureaanbiedingen
 • Om u in staat te stellen een account aan te maken
 • Om (arbeids)overeenkomsten te sluiten en uit te voeren
 • Om verplichtingen met betrekking tot belastingen af te sluiten en uit te voeren
 • Om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren

Verder analyseren we uw websitegedrag om onze website te verbeteren en onze diensten aan uw voorkeuren aan te passen.

Bewaartermijnen van gegevens
Axell Group bewaart uw persoonsgegevens en cv alleen volgens de regelgeving van de AVG, tenzij u expliciete toestemming heeft gegeven om deze langer in onze database te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Axell Group deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze partijen zijn onder andere banken, verzekeraars, ICT-dienstverleners, accountants, adviseurs en onderaannemers. We sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Axell Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

Aan deze website is software van SalesFeed Nederland B.V. te Hilversum gekoppeld, waarmee gegevens worden verzameld om anonieme statistieken te maken over herkomst en gedrag van zakelijke bezoekers. Wij vragen daar geen toestemming voor.

 

Cookies en vergelijkbare technieken
Axell Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om ze te plaatsen.

Aan deze website is software van SalesFeed Nederland B.V. in Hilversum gekoppeld, waarmee gegevens worden verzameld om anonieme statistieken te creëren over de herkomst en het gedrag van zakelijke bezoekers. Hiervoor vragen wij geen toestemming.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, indien van toepassing, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Axell Group, en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand over te dragen aan een door u aangewezen organisatie.

Stuur uw verzoek naar: dataprotectioninfo@axell.nl / ochronadanych@axell.pl

Het verwijderen van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk wanneer er geen wettelijke vereisten of voorschriften zijn voor het bewaren van de gegevens.

 

Klachten
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring, of over een schending van uw rechten volgens de wet, neem dan contact met ons op.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Autoriteit Gegevensbescherming.

 

Beveiliging
Axell Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of als u bewijs heeft van misbruik, neem dan contact met ons op: dataprotectioninfo@axell.nl / ochronadanych@axell.pl