Financial Services, Group - PL, Logistics

Jan Timmermans – wizjonerskie, drugie pokolenie

Jan Timmermans, lider i wizjoner, odegrał kluczową rolę w rozwoju rodzinnej firmy i stanowił siłę napędową dla rozszerzenia działalności na rynek polski. Jako drugie pokolenie, Jan stawiał czoła wyzwaniom, ale potrafił przeprowadzić firmę przez trudne czasy i jednocześnie wspierać jej rozwój.

Po otrzymaniu tytułu licencjata w dziedzinie administracji biznesowej, Jan dołączył do firmy, gdzie zdobył doświadczenie na licznych stanowiskach i nabył niezbędne kwalifikacje. W 1981 roku przejął firmę od swojego ojca. Pomimo wyzwań, Jan z powodzeniem rozwijał firmę. Jan zainwestował we flotę, zwiększył pojemność magazynową i pozyskał nowych (między)narodowych klientów. Duży nacisk położył na jakość (ISO 9002) i wydajność, co pozwoliło Timmermans rozwinąć się w nowoczesną firmę logistyczną.

W 1993 roku przedsiębiorstwo osiągnęło znaczący kamień milowy, przejmując firmę transportową In ‘t Veld.

Pozwoliło to Timmermans rozszerzyć działalność w Etten-Leur i stać się “publiczną firmą magazynową”, świadczącą usługi przeładunku i zarządzania zapasami jako uzupełnienie transportu i magazynowania.

Jan Timmermans miał wizję wykraczającą poza granice kraju. W latach 90. między gminą Diessen a polskim miastem Rakoniewice nawiązały się przyjazne stosunki. To skłoniło Timmermansa do transportu towarów humanitarnych do Polski. Dostrzegł w tym szansę na stworzenie miejsc pracy w Polsce, a jednocześnie wykorzystanie doświadczenia z Holandii do rozpoczęcia nowej działalności logistycznej w Polsce. W 1996 roku Timmermans założył siostrzaną firmę o nazwie Ponetex Logistics (Poland Netherlands Transport Expedition).

Ambicje Jana na tym się jednak nie skończyły. Dostrzegł także możliwości stworzenia rozwiązania dla napiętej sytuacji na holenderskim rynku pracy. Dlatego w 1999 r. Jan założył Axell Employment – agencję pracy tymczasowej, która początkowo koncentrowała się na dostarczaniu polskich pracowników na stanowiska logistyczne dla jego własnej organizacji. Axell pomógł polskim pracownikom osiedlić się w Holandii, oferując im zakwaterowanie i poradnictwo. Współpraca między polskimi i holenderskimi pracownikami okazała się sukcesem, a agencja tymczasowa rozszerzyła swoją działalność, dostarczając wykwalifikowanych pracowników do kilku firm zewnętrznych.

Przywództwo i zmysł przedsiębiorczości Jana doprowadziły do znacznego wzrostu firmy.

Rozwój firmy w Polsce miał na celu nie tylko stworzenie nowych miejsc pracy, ale także wykorzystanie obiecującego sektora logistycznego w regionie. Ponadto Jan był aktywnie zaangażowany w branżę, zasiadając w zarządzie organizacji Transport and Logistics Netherlands (TLN) i uczestnicząc w negocjacjach układów zbiorowych pracy.

Wizja i determinacja Jana Timmermansa przekształciły firmę w odnoszącą sukcesy i szanowaną firmę rodzinną o silnych fundamentalnych wartościach. Firma rozszerzyła swoją obecność poza granice kraju i stymulowała wzrost w sektorze logistyki.