Group - PL, Logistics

Rodzaje logistyki: Jak zoptymalizować łańcuch dostaw i zwiększyć efektywność

Choć są różne rodzaje logistyki, ich cel jest jeden – umożliwienie systemowego działania i planowania łańcucha dostaw, by przepływ towarów, informacji bądź usług odbywał się terminowo. Dzięki temu dostawa dotrze do klienta zgodnie z harmonogramem. Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka dba o wysoką jakość przeprowadzanego procesu oraz minimalizację kosztów. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jak dzielą się usługi logistyczne.

17-04-2021, Etten-Leur, Tilburg,

Logistyka wewnętrzna

Logistyka wewnętrzna (inaczej intralogistyka) zajmuje się przepływem ładunków na terenie jednego przedsiębiorstwa. Obejmuje wszystkie związane z tym procesy od przyjęcia dostawy komponentów aż po magazynowanie i wysyłkę produktu końcowego do klienta. Ma duże przełożenie na całościowy rozwój biznesu, ponieważ zapewnia lepszą obsługę klientów poprzez kontrolę jakości czy rozsądne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Przekłada się to także na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Logistyka dystrybucji

Według definicji logistyki dystrybucji są to wszystkie procesy związane z zapewnieniem optymalnego ruchu produktów od zakończenia działań na linii produkcyjnej, aż po dostarczenie ich do klienta. Zazwyczaj dotyczy produktu końcowego. Ma duży związek z kierunkiem marketingu danego przedsiębiorstwa. Należy tu wziąć pod uwagę potrzeby rynkowe, współpracę z odbiorcami czy analizę konkurencji. 

Logistyka odwrócona

Warto przytoczyć też pojęcie odwróconej logistyki. Co to jest i do czego się stosuje? Inaczej określa się ją logistyką zwrotów lub logistyką zwrotną. Dotyczy wszystkich procesów związanych z powtórnym wykorzystaniem produktów i surowców. W jej ramy wchodzą także naprawy i ponowne wprowadzenie produktów na rynek, a także oczywiście utylizacja i recykling. Logistyka zwrotów również jest ściśle powiązana z marketingiem.

Logistyka międzynarodowa

Czym zajmuje się logistyka międzynarodowa? Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje wszystkie procesy związane z przepływem towarów pomiędzy granicami różnych państw. Przepływ ten może odbywać się w ramach jednego przedsiębiorstwa lub między różnymi podmiotami – na przykład producentem a odbiorcą finalnym. Elementy logistyki międzynarodowej to między innymi tworzenie zamówień, pakowanie, obsługa klienta, a także obsługa zwrotów.

Podsumowanie

Co to jest logistyka i czym się zajmuje? Jest to ogół działań, które mają na celu umożliwienie planowanie łańcucha dostaw w taki sposób, by przepływ towarów, usług lub informacji odbywał się zgodnie z planowanymi terminami oraz przy optymalizacji kosztów. Istnieje co najmniej kilka możliwych kryteriów, na podstawie których można podzielić usługi logistyczne. Możemy wymienić między innymi:

  • logistykę wewnętrzną,
  • logistykę dystrybucji,
  • logistykę odwróconą,
  • logistykę międzynarodową.

Jeśli interesują Cię usługi logistyczne, zaufaj profesjonalistom. Axell Group świadczy usługi transportowe (w tym transport międzynarodowy). Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!