QHSE-Logistics-NL

Om de optimale kwaliteits-, voedselveiligheids-, veiligheids-, gezondheids-, milieuzorg en betrouwbaarheid van onze diensten te kunnen waarborgen heeft de Axell Logistics een bedrijfszorgsysteem (of kwaliteitsmanagementsysteem) ontwikkeld. Dit bedrijfszorgsysteem (of kwaliteitsmanagementsysteem) is opgezet om te voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de eisen volgens diverse normeringen.

Image

Op het gebied van kwaliteit streven wij naar:
• Onze klanten consequent voorzien van diensten die voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten.
• Het beheersen van risico’s en het benutten van kansen.
• In oplossingen denken waardoor wij onze klant zo breed mogelijk faciliteren.
• Doen wat we zeggen (afspraak = afspraak).
• Continue verbeteren

Image

Efficient planning

Mensen zullen altijd spullen van A naar B vervoeren. Bij Axell Group doen we dit zo efficiënt mogelijk. Dat betekent: minder kilometers en energieverbruik. We richten ons op de gebieden waar we de grootste impact hebben en waar we relatief snel kunnen verbeteren. Zo rijden we met schonere dieselmotoren (Euro 6), waardoor onze vrachtwagens aanzienlijk minder stikstof en fijnstof uitstoten. We gebruiken geavanceerde planningssystemen om ervoor te zorgen dat onze vrachtwagens altijd geladen zijn en de meest efficiënte routes nemen.

Image

In onze logistieke centra hanteren we ambitieuze energiebesparingsnormen. Relatief eenvoudige oplossingen, zoals led-verlichting met bewegingsmelders, dragen hier al aan bij. Daarnaast werken we er hard aan om ons bedrijf en onze omgeving te voorzien van duurzaam opgewekte energie. Sinds 2020 voorzien 5000 zonnepanelen op het dak van Axell Logistics in Etten-Leur ons eigen bedrijf en honderden huishoudens van groene stroom. We zijn er trots op een van de grootste zonnepanelen daksystemen van West-Brabant te hebben.

Doppenproject Berry PET Power

Samen met onze klant Berry PET Power dragen wij graag een steentje bij als het gaat om duurzaamheid. Met het zogenaamde doppenproject nemen we vanuit de sustainability & social responsibilty gedachte deel.
Wij dragen met enige regelmaat bij aan het project door een vracht doppen naar de verwerker te vervoeren.
Saillant detail, de opbrengst van het project komt ten goede aan KNGF Geleidehonden.

Certificering Logistiek

Een certificaat geeft vertrouwen. Vertrouwen in onze producten, diensten, (management)processen en medewerkers. Met een certificaat tonen we aan dat onze organisatie efficiënt en veilig werkt, dat we de werkzaamheden en werkprocessen beheersen en dat we duurzaamheid nastreven. We willen ons certificeren om als organisatie nog beter te worden en inzichtelijk te hebben waar onze ontwikkelpunten zitten. Maar we willen ons ook certificeren voor onze klanten én om nieuwe klanten aan te trekken.

Image

ISO9001

Is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt in onze organisatie terug in alle onderdelen van het proces waarmee wij onze diensten verlenen. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst risico’s kan afdekken, dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen we continue verbetering van kwaliteit zodat we steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunt voldoen.

Image

IFS Logistics 2.2

Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan de internationale standaard voor de opslag, distributie & transport en laad- en losactiviteiten gericht op de voedselveiligheid. IFS staat voor International Food Standard. Dit certificaat betreft alleen onze logistieke warehouse klanten in Etten-Leur.

Image

PayChecked in Transport is het keurmerk voor vervoerders waarmee in een logistieke keten aangetoond kan worden dat bedrijven voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies