Group, Logistics

Vervolg brand Axell Logistics Etten-Leur

Gisteren werden we getroffen door een brand in ons pand aan de Hermelijnweg in Etten-Leur.

Onze eerste prioriteit is op dit moment om ervoor te zorgen dat we alle activiteiten voor de klanten – die gevestigd zijn op de getroffen locatie – kunnen hervatten. Dit zal de komende dagen in beslag gaan nemen.

Parallel hieraan geven we vorm aan de vervanging en het herstel van het gebouw en materieel. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden we zoveel als mogelijk toezicht op het naleven van alle veiligheidsaspecten voor de betrokken personen en partijen.

We zijn daarnaast erg opgelucht dat onze warehouses aan de overzijde van de Hermelijnweg niet getroffen zijn. Alle werkzaamheden worden op deze locaties gecontinueerd zoals onze klanten van ons gewend zijn. Wij zijn onze medewerkers dankbaar voor de flexibiliteit en grote inzet die zij hierbij leveren.

Graag bedanken we nogmaals alle hulpdiensten die zich direct of indirect hebben ingezet hebben bij de bestrijding van de grote brand die een deel van onze locatie heeft getroffen.

We zijn overdonderd door de enorme hoeveelheid steunbetuigingen die we de afgelopen dagen via alle kanalen hebben ontvangen. De ontelbare berichten van onze medewerkers, collega bedrijven, leveranciers, omliggende bedrijven en faciliterende partijen hebben ons erg gesteund.

Wij willen iedereen hier hartelijk voor bedanken.