Duurzaamheid

Als familiebedrijf willen we toekomstbestendig zijn en kijken we naar de lange termijn. Onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het klimaat en milieu nemen we serieus. Hoewel er altijd ruimte voor verbetering is, spannen we ons op dit moment in op de volgende gebieden.  

photo by: Oranjedak | Marco Timmermans
 

Mobiliteit: logistieke efficiëntie  

Mensen zullen altijd spullen van A naar B vervoeren. Ook in 2050, als we volgens het klimaatbeleid rigoureus minder CO2 mogen uitstoten. Hoe gaan we dat doen? Door die spullen zo efficiënt mogelijk te transporteren, met zo min mogelijk kilometers en energieverbruik. Bij Axell Group kijken we waar we de grootste impact hebben en relatief snel stappen kunnen zetten. Zo rijden we met schonere dieselmotoren (Euro 6), waardoor onze vrachtwagens aanzienlijk minder stikstof en fijnstof uitstoten. Met geavanceerde systemen plannen we onze ritten efficiënt, zodat onze trucks altijd beladen zijn en logische, korte routes afleggen.  

 

Energiebesparing en duurzame energie 

In onze logistieke centra hanteren we ambitieuze energiebesparingsnormen. Relatief simpele oplossingen, zoals ledverlichting met bewegingsmelders, dragen daar al aan bij.  

Daarnaast werken we er hard aan om ons bedrijf en onze omgeving van duurzaam opgewekte energie te voorzien. Sinds 2020 doen drie voetbalvelden aan zonnepanelen op het dak van Axell Logistics in Etten-Leur hun werkMet de 5000 panelen voorzien we ons eigen bedrijf en honderden huishoudens van groene stroom. Met trots hebben we één van de grootste daksystemen met zonnepanelen van West-Brabant in (op) huis.  

 

Investeren in nieuwe technologieën  

Verduurzaming is een proces en het kan altijd beter. We blijven openstaan voor nieuwe technieken om onze voetafdruk te verkleinen. Op dit moment onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden om alternatieve brandstoffen voor onze trucks in te zetten.