MVO, Logistics

IFS 2.2 Certificering

Axell Logistics (NL) behaalt internationaal erkende certificering voor voedselveiligheid. 

Diessen, november 2020 – Axell Logistics heeft de IFS Logistics 2.2 certificering behaald. De IFS-standaard is speciaal ontwikkeld voor de opslag, distributie en transport, evenals laad- en losactiviteiten gericht op onder andere de voedselveiligheid. 

Kwaliteitsstandaard voor opslag, distributie en transport in de toeleveringsketen 

Op 30 november 2020 is bij Axell Logistics NL in Etten-Leur een externe audit uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificeringsinstantie die de locatie heeft beoordeeld op de kwaliteitsstandaard IFS Logistics 2.2. IFS is een standaard voor opslag, distributie en transport van food en non-food producten. Deze standaard zorgt er voor dat de voedselveiligheid door heel de keten wordt geborgd.

“Wij zijn erg trots om te kunnen melden dat wij onlangs het positieve bericht ontvingen met de definitieve toekenning van het certificaat.”

Axell Logistics streeft naar de hoogste kwaliteit en klanttevredenheid. Hierdoor zijn we altijd gericht op de verbetering van onze diensten. Met deze certificering tonen we aan dat we onze processen gericht op de voedselveiligheid geborgd hebben”,  aldus QHSE Manager Axell Group. 

De Managing Director Axell Logistics NL, vult aan: “Onze klanten stellen hoge eisen als het gaat om de opslag en transport van hun producten die bestemd zijn voor de levensmiddelenindustrie. Met de positieve uitkomst van deze audit, die is gericht op een uitgebreid aantal punten zoals management verantwoordelijkheid, kwaliteits- en productveiligheidsbeheersysteem, metingen, analyse & verbeteringen en externe inspecties, zijn zij gegarandeerd van de optimale dienstverlening die Axell Logistics NL biedt.”