Rijke geschiedenis van het Axell hoofdkantoor

Mei 2022, zo’n 20 jaar geleden, werd de eerste steen gelegd voor het bijzondere hoofdkantoor van Axell in Diessen.  

De rijke geschiedenis van Timmermans gaat al bijna 90 jaar terug in de tijd. In 1933 is het allemaal begonnen vanuit de opkamer in café Kerkzicht aan de Heuvelstraat in Diessen.  

Van de Heuvelstraat naar de Julianastraat
In 1952 zijn Jo & To Timmermans verhuisd naar Julianastraat 1 in Diessen. Het terrein bestond uit een woonhuis, een kantoorpand aansluitend aan een loods met weegbrug. Door de aankoop van landbouwgrond achter het gebouw ontstond er daarnaast de mogelijkheid om extra loodsen te bouwen. In het begin was dit een open veldschuur voor de opslag van pakken hooi en stro. Vanuit het kantoor aan de Julianastraat werd de bedrijvigheid van Timmermans in de fouragehandel en later oud papier, verder uitgebreid. Toen de markt daarvan steeds kleiner werd, is de transitie gemaakt naar opslag, naast de bestaande activiteiten in het transport. Het veembedrijf werd transport & logistiek. 

In 1980 werd het bedrijf overgenomen door Jan Timmermans, de zoon van Jo Timmermans. Omdat zijn ouders zich teruggetrokken hadden uit het bedrijf, wilden zij ook niet verder betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken. Deze verantwoordelijkheid lag nu bij Jan, dus verhuisde hij met zijn gezin naar de Julianastraat.  

Door de groei van de organisatie, transitie van corebusiness handel in stro, hooi en oud papier naar opslag en transport van rollen papier en golfkarton van voornamelijk Philips en de daarmee gepaard gaande investeringen, vond er ook een expansie plaats in personeel. Twee derde van de loods die grensde aan het kantoor werd omgebouwd en in gebruik genomen als extra kantoorruimte.  

Na de overname van In ‘t Veld in Etten-Leur in 1993, de start van Ponetex in 1996 te Rakoniewice in Polen en de start van het Uitzendbureau Axell Employment in 1999, groeide ook het aantal medewerkers in Nederland, voornamelijk in Diessen. De ruimte boven de kantine op de Julianastraat werd in gebruik genomen door de transportplanning en de medewerkers van het uitzendbureau vonden voorlopig onderdak in het woonhuis naast het kantoor.  

Het was duidelijk dat het kantoor te klein werd en dit was voor Jan Timmermans doorslaggevend om een nieuw (hoofd)kantoor te bouwen.  

Het hoofdkantoor van Axell aan De Buskes 14, in Diessen, is geen standaard kantoorpand. De look en feel van het gebouw is voornamelijk bepaald door een combinatie van factoren die Jan en Henriëtte belangrijk vonden: “Wij wilden geen standaard kantoorpand. We wilden een open omgeving met veel lichtinval, de natuur naar binnen halen door veel ramen en zeker geen rechttoe, rechtaan gebouw”.  

Om inspiratie op te doen voor de bouw van het kantoorpand zijn Jan en Henriëtte gaan rondrijden door de regio. Uiteindelijk kwamen zij bij een nieuwbouwproject in de buurt. Ze hadden daar een woonhuis gezien wat hen uiteindelijk heeft geïnspireerd voor de bouw van het pand. De architect kreeg de opdracht om het design van het huis over te nemen en om te zetten naar een kantoorpand.  

De bouw van het pand ging niet voorspoedig. Wegens complicaties heeft de bouw, na het leggen van de fundering in 2000 een jaar stilgelegen. Uiteindelijk is in 2002 het pand opgeleverd en zijn de medewerkers aan de slag gegaan vanuit het nieuwe en vooral bijzondere kantoorpand.  

Tot op de dag van vandaag, 20 jaar later, blijven klanten en leveranciers het pand en terrein ervaren als een bijzonder gebouw met een prachtig aangelegde en onderhouden tuin. Hier zijn alle medewerkers ook trots op. Nieuwsgierig naar wie de tuin om het pand onderhoudt? Lees dan het artikel over onze tuinmannen